BIOGRAFISVEN IDAR - biografi

Sven Idar är född 1938 i Västerås och bosatt i Stockholm. Han har tonsatt ett stort antal visor och även skrivit musik till två musikaler; "Guldkungen" 1996 och "Tyrolerprinsessan" 2008. För "Guldkungen" erhöll han Lillebror Söderlund-priset.

Sven Idar blev klar med sin utbildning vid Musikhögskolan i Stockholm 1975 och har sedan under i stort sett hela sitt liv ägnat sig åt musik. Han har varit verksam vid Stockholms Stadsteater och Riksteatern, varit kapellmästare åt Nils Poppe och i olika TV-program, samt skapat TV-serien för barn "Vad är det som låter?". 

Han har vidare samarbetat med och varit ackompanjatör till flera artister som Peter Jöback, Jan Malmsjö, Lisa Nilsson, Meg Westergren, Siv Wennberg, Berit Carlberg, Sickan Carlsson och Annalisa Ericson.

Under senare år har han underhållit tillsammans med sångerskorna Annica Risberg och Louise Raeder, samt framträtt med sopranen Susanne Ericsson i det mycket uppskattade programmet "Alf Henrikson i ord och toner". 

Under hösten 2020 utkommer en CD med dessa av Sven tonsatta dikter och verser. För detta belönades Sven med Alf Henrikson-priset 2020 med motiveringen "för att han i sina tonsättningar av Alf Henriksons verser, i melodi och ackompanjemang, uttrycker deras mångskiftande väsen - uppsluppet, underfundigt, lyriskt".

Sven Idar lyckas bekräfta, säger man, vad Alf Henrikson själv skrev en gång, att musiken till en dikt och dikten själv tillsammans kan bilda något annat och högre än de gör var för sig.